Verse Peen

welkom

VersePeen is een samenwerkingsverband tussen 2 peentelers in Noord-Limburg. Groentebedrijf Baetsen B.V. en In 't Zandt Agro B.V. werken sinds 1991 nauw samen om productkwaliteit, versheid en opbrengst te optimaliseren.
De samenwerking is ontstaan uit Grupegrow, een studiegroep waarbij onderling ervaringen worden uitgewisseld én er ook veelvuldig overleg is met externe deskundigen.
VersePeen is een bundeling van ervaring en kennis waardoor het product voldoet aan alle eisen die de klant stelt.

Fossa Eugenia

De VersePeen telers zijn allen aangesloten bij Fossa Eugenia. Een telersvereniging met als doel: via korte kanalen een kwaliteitsprodukt leveren dat voldoet aan de eisen van de kritische consument. Een formule die zowel klanten als telers aanspreekt.

welkom