VersePeen.nl

Topkwaliteit & versheid

VersePeen is een samenwerkingsverband tussen 2 peentelers in Noord-Limburg. Sinds 1991 werken Groentebedrijf Baetsen B.V. en In ‘t Zandt Agro B.V. nauw samen om kwaliteit, versheid en opbrengst te optimaliseren. De samenwerking is ontstaan uit Grupegrow, een studiegroep waarbij onderling ervaringen worden uitgewisseld én er ook veelvuldig overleg is met externe deskundigen.

Bundeling van ervaring & kennis

VersePeen is een bundeling van ervaring en kennis waardoor het product voldoet aan alle eisen die de klant stelt. De uitwisseling van ervaring en kennis zijn van voordeel binnen de samenwerking. Dit komt de productkwaliteit en versheid van alle VersePeen producten ten goede. Elk bedrijf heeft zijn eigen identiteit.

Fossa Eugenia

De VersePeen telers zijn allen aangesloten bij Fossa Eugenia. Een telersvereniging met als doel: via korte kanalen een kwaliteitsprodukt leveren dat voldoet aan de eisen van de kritische consument. Een formule die zowel klanten als telers aanspreekt.

fossa-logo-wortels